هدایاى تبلیغاتى براى شما کار مى‌کند

gift-box-works-for-you

هدایاى تبلیغاتى براى شما کار مى‌کند

شک نکنید که طراحى و توزیع هدایاى تبلیغاتى براى شما سودآور است: برخى افراد ممکن است در اثربخشی این شیوه از تبلیغات تردید داشته باشند. اگر در جست وجوى شیوه‌اى براى انگیزش بیش‌تر کارکنان خود یا درصدد تحکیم پایه‌هاى کسب وکار خود هستید، اگر قصد دارید میزان توصیه ى نام و نشان تجارى را در میان مشتریان افزایش دهید، یا مى‌خواهید حجم بازدیدکنندگان را از غرفه‌ى کالاهاى خود بیش‌تر کنید، اگر مى‌خواهید محصول جدیدى را به بازار معرفى کنید و بشناسانید، و یا اگر مى‌خواهید میزان حمایت از مؤسسه‌ى خود را به هر طریق ممکن افزایش دهید، در تمامى این موارد، بهره‌گیرى از هدایاى تبلیغاتى، بهترین پاسخ به خواسته‌ى شما است. بنابراین، هدایاى تبلیغاتى کاربردهاى متعددى را دربر مى‌گیرد. به عنوان مثال: ممکن است یک مدیرعامل تصمیم بگیرد براى پاداش دادن به کارکنان خود، اسباب و وسایل میز یا اتاق کار آن ها را چه در سطح وسایل ساده‌اى نظیر لیوان و چه درسطح ابزارهاى فنى و تکنیکى _ تغییر دهد و به این ترتیب، ضمن تقویت روحیه‌ى کارى در کارکنان و نشان دادن توجه و حمایت خود از آن ها با درج لوگو یا پیام هاى سازمان، بخشى از فعالیت هاى برندسازى درون سازمانى را از این طریق اجرا کند. دپارتمان‌هاى بازاریابى شرکت‌ها نیز با طراحى و سفارش انواع کالاها و درج نام و لوگوى سازمان بر روى آن‌ها در رویدادهاى تجارى یا تعاملات با مشترى‌هاى بالقوه تلاش مى‌کنند تا از این طریق برخى از هدف‌هاى خود را محقق سازند.

‏امروزه، اثربخشى هدایاى تبلیغاتى براى همگان روشن است. تحقیقات نشان مى‌دهد که مشتریان – چه مشتریان جدید و بالقوه و چه مشتریان قدیمى و وفادارسازمان – پس از دریافت هدایاى تبلیغاتى، سریع تر به شرکت مراجعه مى‌کنند و میزان سفارشات مجدد آن‌ها افزایش مى‌یابد و در هر صورت بیش از آن دسته از مشتریانى که هدیه اى دریافت نکرده اند، خرید مى‌کنند یا ارتباط برقرار مى‌کنند.

مطالب مشابه

تبلیغ برای اهداف روابط عمومی

تبلیغ برای اهداف روابط عمومی

تبلیغ برای اهداف روابط عمومی بسیاری از آژانس‌ها برای مشتریان...

1edf20b6008f1858b0e407b1d93171c5

ایده هایی در مورد هدایای تبلیغاتی برای مدیران و صاحبان کسب و کار

ایده هایی در مورد هدایای تبلیغاتی برای مدیوان و صاحبان...

web

نامه هاى متوالی برای افزایش نشان تجاری شما

نامه هاى متوالی برای افزایش نشان تجاری شما ‏پیام اصلى‌نامه...

})